logo

Ürünlerimiz 

     

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz? 

Bireysel Isıtma Sistemleri

 

 

Panel Radyatörler 

 

 

En yakın Termo Teknik servisini bulun

En yakın Termo Teknik yetkili satıcısını bulun

Premix Yoğuşmalı Hermetik Kombiler

Şimdi 26/35 ve 31/35 kW kapasite seçeneği ile!

Konvansiyonel Hermetik Kombiler

 

Klasik Panel Radyatörler


Dekoratif Panel Radyatörler 

 


Bilgi Toplumu Hizmetleri 

 

         

Merkezi Isıtma Sistemleri

 

Havlupanlar

   
     

Isıtma sistemleri, kullanım mekanlarının istenen sıcaklıkta tutulabilmesi için iç ortamdan dış ortama (çevreye ) olan ısı kaybının karşılanması prensibi ile çalışan sistemlerdir. Merkezi ve lokal (bölgesel) olarak iki ana başlıkta toplanabilir.


Merkezi ısıtma, genel olarak, soğuk iklimlerdeki özel apartman veya kamu binalarında kullanılır. Sistem, kullanılacak akışkanı (su, hava veya buharı )ısıtmak için merkezi kazan veya ısıtıcı, ısıtılmış akışkanın dağıtımı için boru tesisatı ve ısıyı ortam havasına transfer etmek için radyatörleri içerir. En ucuz kombi burada, ısıyı ortama konveksiyon(taşınım ) yolu ile ileten bir ısı eşanjörüdür.


Radyatör isminin, radyasyon (ışıma ) yolu ile yapılan ısı transferi ile bir ilgisi yoktur. Genelde binalarda radyatörler duvarlara monte edilir, fakat radyatör kullanılmadan özel boruların zemin altına gömme yapılması ile zeminden ısıtma yapılan merkezi ısıtma tesisatları da mevcuttur.

Tüm sistemler, bütün radyatörlere ısının ulaşmasını sağlamak için sistemde suyu sirküle ettiren bir pompaya sahiptir. Sıcak su, genellikle bir su deposu içinde saklanan sıcak kullanım suyu sağlamak için başka bir ısı eşanjörünü beslemek içinde kullanılır. Hava kullanılan ısıtma sistemlerinde, hava kanal sistemleri boyunca dolaştırılır. Kanal sistemleri, soğutma ve klima (kombi )içinde kullanılabilir ve havayı filtrelerden geçirerek temizleyebilir. Isıtma elemanları (radyatör veya kanallar ) odanın en soğuk bölgesinde (daha doğru bir ifade ile ısı kaybının en fazla olduğu bölüme yerleştirilmelidir. Bu bölümlerde genel olarak pencere altlarıdır. Buradan da anlaşılacağı gibi, ısıtma sistemlerinin asıl amacı ortam /binayı istenen sıcaklıkta tutmak, yani dış ortama olan ısı kaybını karşılamaktır. Merkezi ısıtma sisteminin bulunması, antik Roma dönemine kadar uzanır. Antik Roma’da villalarda ve hamamlarda zemin ve duvarlarda döşenmiş hava kanalları mevcuttur. Kanallar, yakılan bir ateş vasıtası ile ısıtılan havayı taşımaktadırlar.

Lokal Isıtma İse; Lokal ısıtma sistemleri de genel olarak merkezi ısıtma ile aynı prensipleri taşır. Fakat burada kullanıcılar binalarını ortak (merkezi) bir sistemden değil bireysel olarak ısıtırlar. Burada merkezi ısıtmada olduğu gibi, sıcak sulu ısıtma sistemleri kullanılabilir. Bu durumda kullanıcılar kendi dairelerindeki radyatörleri ısıtmak için kombi veya kat kaloriferi adı verilen ısıtma cihazlarını kullanırlar. Bu cihazlar kazanlardan daha küçük kapasiteli ve kompakt cihazlardır. Genellikle sirkülasyon pompaları cihazın üzerinde olur. Bundan başka, klima(sıcak hava konfeksiyonu), sobalar(katı yakıtlı, elektrikli veya gazyağı gibi sıvı yakıtlı ) ve şömine gibi bireysel ısınma gereçleri de günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kombiler, bireysel kullanıma yönelik sistemlere üyedirler.

En ucuz kombi: kat kalorifer kazanlarında olduğu gibi depolanmış bir su kütlesinin ısıtılmasından farklı olarak kombiler şofbenlerdeki gibi bir boru demetinden akan suyun ısıtılması prensibine dayanmakta olup az yer kaplarlar. Sıcak su temini cihaz içindeki boyler veya ani su ısıtıcısı ile sağlanır. Kombi cihazında yanma havasının temini ile baca gazlarının dışarıya atılış şekillerine göre sınıflandırmak mümkündür.

Hermatip Tip Kombiler: Açık yanma odası bulunmayan kombiler. En ucuz kombi Hermetik tabir ettiğimiz cihazlar olup bacaya ihtiyaç görmeler. Yanma odaları kapalı hücre biçiminde olup doğalgaz içinde gerekli olan havasını bir fan yardımı ile dışarıdan alırken, yanma sonucu oluşan atık gazları aynı şekilde dış ortama vermektedir. Hermetik cihazlar bir hava akım borusu ile dış ortama bağlanmak zorundadır.

Bacalı Tip Kombiler: Yanma odası bulundukları ortama açık olan ve bulunduğu ortamın havasını kullanan baca bağlantısı bulunan cihazlar bacalı kombi olarak adlandırılırlar. Mutlaka çekişi iyi bir bacaya bağlanmalı ve bulunduğu ortam havalandırılmalıdır. Banyolar ve hacmi 8m3’ten az olan yerlere konması uygun değildir.

En Ucuz Kombi Seçiminde Göz önünde Bulundurulacak önemli Noktalar

Mekanın Hacmi: Bacalı veya fanlı kombi cihazları açık yanma hücrelidirler. Yanma İşlemini ortam havasını kullanarak yerine getirdikleri için bu tip cihazları monte edildiği mahaller, minimum 10-12 m3 hacminde olmalıdır. Hermetik cihazlarda atık gaz setinin çıkış noktası bir başka kombinin çıkış setine açılabilir pencere veya herhangi bir hava menfezine 100 cm’den daha yakın olmamalıdır. Bu konuyla ilgili olarak standartlarda öngörülen detay uygulama kurallarına riayet edilmelidir.

Kombi fiyatlari - Hermetik kombi - yogusmali kombi - sumax.de - lezzetaletleri

Isı Kaybı: Kombilerde kullanılan sirkülasyon pompaları genellikle 3 devirlidir. Sirkülasyon pompasının debisi konutun ısı ihtiyacını, basma yüksekliği ise kalorifer tesisatındaki direnci yenerek nitelikle olmalıdır. Cihaz iç direnci ile kritik devre basınç kaybı toplamı pompanın manometrik basma yüksekliğinden düşük olmalıdır. Aksi takdirde kalorifer tesisatındaki yetersiz sirkülasyon ve ısınamama sorunlarıyla karşılaşılır. Bu nedenle kullanılacak kombinin sirkülasyon pompası karakteristik değerlerini tesisata uygunluğu kontrol edilmelidir. Ayrıca cihaz montajı yapılmaktan sonra, ısıtma tesisatının toplam direnci dikkate alınarak sirkülasyon pompasının çalışma kademesi uygun devre ayarlanmalıdır.

Kombinin Ekonomik Kullanım Koşulları

En ucuz kombi Modeline bağlı olarak standart veya opsiyonel olarak verilmekte olan kontrol tertibatları ile (oda termostatı, dış hava kompanzasyon ünitesi gibi ) cihazın daha ekonomik çalışması sağlanabilir. En ucuz kombi cihazın ısıl gücünün kullanılan radyatör ısıl gücü ile uyumlu olması gerekmektedir. En ucuz kombi cihaz ilk devreye alma işleminde ısıl güç ayarı yetkililer tarafından yapılmaktadırlar.

Kombinin ömrü Ne Kadar Olmalı

Türkiye’de kullanma suyunun çamurlu ve birçok ilde kireçli olması ciddi sorunlar yaratmaktadır. En ucuz kombi şofbenlerin ekonomik ömürlerinin 8-10 yıl olduğu ve günde ortalama yarım saat kullanıldıkları düşünülürse, ısıtma mevsiminde günde ortalama 20 saat çalışan kombi cihazların ömürlerinin cihaz kalitesine ve kullanıma bağlı olarak 5 yıl olması doğaldır),servis ve yedek parça giderlerinin fazla olması her ısıtma mevsimi sonunda bazı parça değişikliklerine ihtiyaç göstermesi, En ucuz kombi kapasitelerinin sınırlı olması genellikle 20.000-25.000 kcal /h , verimlerinin daha düşük olması ,otomatik kontrol sistemlerinin sınırlı olmasıdır. Sonuç olarak duvar tipi şofben prensibi ile çalışa komple cihazlar, iki en fazla üç katlı yapılarda, kazan monte edilecek yeri olmayan 80-100 m2 daireler için dezavantajlarına rağmen pratik olmaktadır. Baca sorunu olan yapılarda kombi cihaz kullanmaktan kaçınılmalıdır. Hermetik kombi ise daha fazla problem yaratan cihaz tipidir.

Kombide Verimli Kullanım İçin öneriler

Ev ısıtması, sıcak su eldesi ve pişirmede doğalgazın verimli kullanılabilmesi için verebileceğimiz öneriler; çatı izolasyonunuz yetersiz ise izolasyonunuzu uygun bir şekilde yaptırınız. çünkü çatınızdaki ısı kaybınız %20 civarındadır. Bu şekilde ısıtma maliyetinizi azaltabilirsiniz. Isı ayarları termostat monte ettirdiğinizde veya ısı ayarlı termostatı bulunan cihazları kullandığınızda gaz tüketiminiz optimize olacaktır. Kapı ve pencerelerinizi yeniden yaptırırken izoleli malzemeler tercih ediniz Konutlardaki tüm ısı kaybının %15’i pencere ve kapılardan olmaktadır. Sıcaklığın içeride kalması için geceleri perdelerinizin örtülü olması büyük enerjisi tasarrufu sağlamaktadır. Pencerelerinizden güneş çekildiği zaman perdelerinizi kapatmanızda fayda vardır.