Çevre Politikamız

 1. İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartlara uymak ve güncelliğini sağlamak.
 2. Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak.
 3. Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.
 4. Tüm faaliyetlerimizde, çevre boyutlarını belirlemek ve çevresel etkilerini en aza indirmek için gerekli yatırım ve çalışmaları yapmak.
 5. Acil Durum Risklerini önceden tespit edip önlemeye veya azaltmaya çalışmak.
 6. Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak.
 7. Bu ilkeler ışığında “ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ”‘nin tüm gereklerini yerine getirmek ve sürekli geliştirmek.
 8. Faaliyetlerimizle ilgili üçüncü şahıslara, işletmemize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve tedarikçilerimize çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmak.
 9. Yönetim taahhütte bulunduğu Çevre Politika ve Hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.

ESG Politikamız

Termo Teknik, yatırımcılarına ve içerisinde faaliyet gösterdiği topluluklara karşı taahhüt ettiği üzere, Bregal sorumluluklarını gözeten bir yatırım politikası kabul etmiştir.

ESG Politikası Hakkında

 1. Sorumlulukları gözeten yatırım şirketlerin performansını etkileyen çevre, sosyal ve kurumsal yönetişim (“ESG”) konularını kabul etmeyi öngörür.
 2. Sorumlulukları gözeten yatırım politikası kapsamında, şirketler çalışmalarını ve stratejilerini evrensel olarak kabul edilmiş on adet ilkeye uygun hale getirmeye çalışırlar. Bu ilkeler insan hakları, istihdam, çevre ve yolsuzluk ile mücadele gibi konuları kapsar.
 3. Bregal portfolyösü içerisinde yer alan her bir şirket ESG ilişkili bir politika geliştirmişlerdir ve kendi şirketlerinin özel ihtiyaçlarını bu şekilde karşılamaya çalışırlar.
 4. Bregal her bir şirketini uzun dönemli ve sürdürülebilir gelişme için çalışmaları ve uyumun ötesinde, kendi sektörlerindeki en iyi uygulamaları gerçekleştirme vizyonu ile hareket etmeleri konusunda teşvik eder.
 5. Bregal tarafından kabul edilen ESG politikasına ilişkin olarak, Termo Teknik insanlar ve çevre ile ilişkilerimizi ticari faaliyetlerimizden etkilendikleri düzeyde sürekli olarak iyileştirmeyi ve yönetmeyi sorumluluk olarak kabul etmektedir.  Bu bağlamda bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk politikası belirlemiş olduğumuz gibi, bu politika aşağıda özetlenmiştir ve bizim yatırımcılarımıza ve içerisinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlara karşı taahhütlerimizi ortaya koyar.

Politika Özeti ve Hedefler

Termo Teknik olarak, ticari değerlerimizi ve faaliyetlerimizi müşteriler, çalışanlar, düzenleyiciler, yatırımcılar, tedarikçiler, toplum ve çevreden oluşan tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak üzere entegre etmemiz gerektiğini kabul etmekteyiz.

Dürüstlük, ortaklık ve adalet değerlerini tüm paydaşlarımız ile oluşturduğumuz ilişkilerde gözeteceğiz.

 1. Politikanın kapsamı
  Ticarete yönelik kapsamlı bir yaklaşım geliştirerek, sosyal, ekonomik ve çevreye ilişkin bu paydaşlara karşı olan sorumluluklarımızın başarımızın ayrılmaz bir parçasını oluşturduğunun farkındayız.Bu sorumlulukları hem eylemlerimiz aracılığıyla hem de kurumsal politikalarımız içerisinde göstermeyi hedeflemekteyiz.
 2. Çevre
  Çevreye yönelik performansımızı Çevre politikalarının uygulamaya konulması ve ISO14001 standardını koruyarak iyileştirmek üzere çalışıyoruz.
 3. Sağlık & Güvenlik
  Riskleri asgari düzeye indirirken ve etkin bir şekilde yönetirken, aynı zamanda yüksek düzeyli bir ticari performans sağlayacağız.
  Temiz, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayıp bunu korumaya çalışırken, aynı zamanda çalışanlar için de sağlıklı bir yaşam stili teşvik edeceğiz.
 4. Toplum
  Karşılıklı fayda amacıyla yerel toplumlar ile diyalog kurulmasını teşvik edeceğiz.Çalışanlarımızın yerel kuruluşlar ve bölgemizdeki faaliyetlere yardımcı olmalarını destekleyeceğiz ve teşvik edeceğiz.
 5. Şikayetler
  Müşterilerden gelen şikayetleri yayınlamış olduğumuz hizmet standartlarına uygun şekilde kaydedip çözümleriz.
 6. Eşit Fırsat İlkesi
  Tüm mevcut ve gelecekteki potansiyel çalışanlarımız için eşit fırsat politikası uygulamaktayız.Farklılıkların olduğu bir iş gücünün yararlarını kabul etmeye devam ederken aynı zamanda temel bir değer olarak aktif olarak çeşitliliği teşvik edeceğiz.
 7. Hükümler & Koşullar
  Çalışanlarımıza açık ve adil çalışma koşulları sunacağız ve sürekli gelişimlerini sağlamak üzere gereken kaynakları sağlayacağız.Açık ve adil bir çalışan ödeme politikası uygulamaya devam edeceğiz ve çalışanların danışması için ve güçlü bir ortaklık hissinin gelişmesine yardımcı olacak şekilde ticarete katılımları için görüşmeler gerçekleştireceğiz.
 8. Adil istihdam koşulları
  Tüm çalışanların herhangi bir cinsel, fiziksel veya mental şiddete maruz kalmadan saygı görmelerini sağlamak üzere gereken tedbirleri alacağız.
 9. Yeniden yapılanma
  Asgari düzeyde kesinti sağlanması ve adil çalışma koşullarının korunması için sosyal sorumluluk çerçevesinde yeniden yapılanma politikaları kabul edeceğiz.
 10. Etik ticaret yapma politikası
  Sözleşmelerimiz kabul edilen hükümleri, koşulları ve ilişkimizin temelini açıkça ortaya koyacaktır.  Adil olmayan iş uygulamalarına karşı tedbir alacak şekilde karşılıklı yarar gözetilerek çalışacağız.Özel olarak belirlenen öncelikler ve ilerleme sırasında odaklanılacak olan konular aşağıdakileri içerir:
 • Enerji azaltma planı geliştirme ve uygulama.
 • Operasyonel atıkların, hurda dahil, çevresel etkilerini asgari düzeye indirme.
 • ISO 180001 (Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemi) içerisinde mükemmel bir skor tutmaya devam etme.
 • ISO14001 sertifikalarımızı devam ettirme (Çevresel Yönetim Sistemi).
 • ISO 50001 (Enerji Yönetim Sistemi) sertifikasını almak ve uygulamak.
 • Termo Teknik`in yerel toplum ile entegrasyonunu geliştirmek ve yerel inisiyatifleri desteklemek üzere planlar geliştirmek ve bunları hayata geçirmek.
 • Yolsuzluk karşıtı ve etik ticaret politikasının şirketin tüm bölümlerine iletilmesini ve bu bölümler tarafından uygulanmasını sağlamak.

CSR Politikası ve mevcut girişimlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, lütfen Termo Teknik ile iletişime geçmekten çekinmeyiniz: info@termoteknik.com

 

İş Güvenliği

Yıllık 5 milyon metre panel radyatör üretimine sahip, 500’den fazla çalışanımıza ev sahipliği yapan fabrikamızda güvenlik her şeyden önce gelir.

Termo Teknik, uyguladığı iş güvenliği politikası ile her bir çalışanının sağlığını ve güvenli bir ortamda çalışmasını hedefler.