TermoTeknik Tic. Ve San. A.Ş olarak Çorlu Tesisinde panel radyatör üretimi faaliyetlerimizde; çevrenin korunması amacıyla çevre boyutlarını belirleyerek; sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanmayı, üretim süreçlerimizde oluşacak atıkları azaltmayı ve kaynağında ayrı toplayarak geri dönüşüme kazandırmayı Çevre Politikasının temeli kabul ederiz.

Çevre Politikamız Çerçevesinde;

  • Yasa ve yönetmelikler ile belirlenen tüm çevresel mevzuatlara uymayı ve güncelliğini sağlamayı,
  • Faaliyetlerimizde çevre boyutlarını belirleyerek çevre kirliliği ve etkilerini en aza indirmek için gerekli yatırım ve çalışmaları yapmayı,
  • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamayı,
  • Doğal kaynak kullanımını azaltarak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmeyi,
  • Acil Durum Risklerini önceden tespit edip önlemeye veya azaltmaya çalışmayı,
  • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamayı,
  • Faaliyetlerimizle ilgili olarak, işletmemize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve tedarikçilerimize çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunmayı,
  • Bu ilkeler ışığında “ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ” nintüm gereklerini yerine getirmeyi ve sürekli geliştirmeyi TAAHHÜT ederiz. 

     

 

 

Yönetim olarak taahhütte bulduğumuz Çevre Politika ve Hedeflerimizin uygulanmasının sürekli takipçisi olacağız.