Bu politikanın kapsamı Termo Teknik Tic. ve San. A.Ş .’nin üretim faaliyeti gerçekleştirdiği Çorlu fabrikasındaki tüm bina ve tesisleri içermektedir. Termo Teknik Tic. ve San. A.Ş Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde Çorlu fabrikasındaki tüm faaliyetleri ve hizmetleri süresince, enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla Termo Teknik Tic. ve San. A.Ş . olarak;

Çalışanlarımızın tam katılım ve desteği ile mevcut enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak, etkin enerji kullanımını konfordan ve üretimden ödün vermeden sağlamayı ve “Sürdürülebilir Kalkınma” yaklaşımına paralel olarak enerji performansını ve enerji yönetim sistemimizi  sürekli iyileştirmeyi,

Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim uygulamalarına entegre ederek uygulamak, sürekli olarak gözden geçirmek ve iyileştirmeyi,

Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin uygulanabilir yasal şartları ve diğer şartları karşılamayı,

Enerji verimli ürün, ekipman ve servislerin satın almasında ve enerji performansının iyileştirilmesi amacı ile yapılacak tasarım çalışmalarında, enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını, bu doğrultuda kararlar alınmasını desteklemeyi,

Enerji performansımızı geliştirirken, belirlediğimiz amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirmek için kullanılacak her türlü bilgi ve kaynağı sağlamayı taahhüt ederiz.