1. Çevresel Sorumluluk
  Tedarikçi sürekli olarak çevreye zarar verdiği bilinen malzemeler ve uygulamaların tüketimi ve kullanımını en aza indirmeye çalışmalı; mümkün olduğunca tedarik zincirinde tek kullanımlık ambalaj kullanımını azaltmalı ve tüm ambalajların mümkün olduğunca tamamen geri dönüştürebilir olmasını sağlamalı; tedarik zincirinde ISO14001 ‘in faydalarını desteklemelidir. Tedarikçiler en azından çevreye ilişkin tüm yerel kanunlara uymalıdır.
 2. Ahlak ve Etik Ticaret
  Tedarikçi her düzeyde etik ve sosyal sorumlu uygulamaların kullanılmasını sağlamak için tedarik zincirinde tüm faaliyetlerin şeffaflığını desteklemelidir ; tedarikçileri işçilerin sağlığı ve çalışma şartlarının kabul edilen standartlarda veya üzerinde olmasını sağlamaya teşvik etmelidir.Tedarikçiler en azından asgari ücret düzeyleri, asgari istihdam yaşı ve asgari izin hakları gibi insan haklarına ilişkin tüm yerel kanunlara uymalıdır. Termo Teknik’in davranış kuralları rüşvetin kabul edilmesini yasaklar ve rüşvet teklif ettiği tespit edilen tedarikçi Termo Teknik ile çalışamayacaktır.
 3. İnsan Hakları
  Tedarikçi tüm faaliyetlerinde uluslararası ilan edilen insan haklarına uymalı, desteklemeli ve saygı duymalıdır.
 4. Eşitlik ve Çeşitlilik
  Tedarikçi , tedarikçileri herhangi bir gerekçeyle ayrımcılığı ortadan kaldırmaya ve işletmelerinde eşit fırsatları desteklemeye teşvik etmelidir.
 5. Sürdürülebilirlik
  Tedarikçi , mümkün olduğunca tedarik zincirinde sürdürülebilir uygulamalar ve malzemelerin kullanımına teşvik etmelidir.
 6. Toplum üzerinde etki
  Tedarikçi , toplumun işletmeden etik,hukuki,ticari ve kamu beklentilerimi karşılayacak veya üzerinde kalacak şekilde faaliyet gösrererk yerel halka ve çevreye olumlu katkıda bulunmalıdır.
 7. Biyo-çeşitlilik
  Tedarikçi , hem yerel hemde global olarak çevre üzerindeki etkiyi en aza indirecek şekilde tedarik zincirinde malzeme tedariki ve üretimin geliştirilmesini sağlamalı ve mümkün olduğunca sürdürülebilir malzeme kaynaklarının kullanımını sağlamalıdır.