1.Termo Teknik Türkiye’nin lider ve uzman panel radyatör üreticisi olarak, tüm operasyonlarındaki iş sağlığı ve güvenliği politikası; faaliyetlerinden ve üretiminden etkilenebilecek kişilere yönelik,tehlikeleri ortadan kaldırmak veya riskleri kontrol edecek şekilde yürütmektir.

2.Termo Teknik, yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesine, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin ve performansının sürekli iyileştirmesini taahhüt eder.  Güvenli ve sağlıklı çalışma yöntemlerinin, iyi iş uygulamalarını, sürekli iyileştirme taahhüdümüzle eş anlamlı bir itibar olduğuna ve bu nedenle iş sağlığı ve güvenliğini tüm iş ve operasyon kararlarında diğer kriterlere eşit öncelik verileceğine inanır.

3.Bu politikanın uygulanması ve iş sağlığı ve güvenliği hedeflerimize ulaşılması için nihai sorumluluk tüm Genel Müdürlere aittir. Personellerinin ve kendi sorumluluk alanları veya kontrollerindeki operasyonlardan etkilenebilecek diğer kişilerin iş sağlığı ve güvenliğinden Müdürler ve İlk Bölüm Yöneticilerini sorumlu ve mesul tutabilecektir.

4.İş sağlığı ve güvenliği hedefleri, “Üst Yönetim” tarafından yıllık olarak kararlaştırılacak ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısında izlenecek ve gözden geçirilecektir.

5.Termo Teknik, tüm çalışanların yetkinliğini sağlamak için bu politikayı uygun mali kaynaklarla, bilgi, talimat ve eğitim dahil diğer kaynaklarla desteklemeyi taahhüt eder.

6.Termo Teknik, iş sağlığı ve güvenliği performansının yönetimi ile ilgili yasal ve kabul ettiği diğer gerekliliklere uymayı taahhüt eder.

7.Genel sağlık ve güvenlik yönetimi yapımız aşağıdaki ilkelere dayanacaktır:

  • Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamak ve sürdürmek.
  • Uygulanabilir tüm yasal ve diğer şartlara uymak.
  • Uygun olan tüm güvenlik ve koruyucu ekipmanları kullandırmak ve kullanımlarını denetlemek.
  • Tüm iş faaliyetleri ve potansiyel acil durumlar için sürekli bir risk değerlendirme programını yürütmek.
  • Uygulanabildiğinde, kişisel koruma ekipmanların haricinde, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri kontrol altında tutmak için başka yöntemleri uygulamak.
  • Sağlık ve güvenlik konuları üzerine uygun bilgi, talimat ve eğitim sağlamak.
  • Uygun sağlık gözetimi ve ilk yardım olanaklarını sağlamak.
  • Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak , iş birliğini teşvik etmek için çalışanlar ve/veya temsilcileri ile görüşmeler yapmak.

8.Çalışanların, faaliyetlerinden ve ihmallerinden etkilenebilecek diğer kişilerin sağlık ve güvenliğine makul özen göstermesini sağlamak, sağlık ve güvenliğin tüm yönleriyle iş birliği yapmak ve kendilerinin veya başkalarının sağlık ve güvenliği için sağlanan hiçbir şeyi kötüye kullanmamasını veya bunlara müdahale etmemesini sağlamak.

9.Politika ve uygulanması, düzenli olarak ve en az yıllık olarak gözden geçirilecek ve gerektiğinde revize edilecek ve güncellenecektir. Politika, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantısında duyurulacaktır.

10.Termo Teknik, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin iç denetimlerinin planlanan aralıklarla yapılmasını sağlayacaktır.