1. Term Teknik / Çorlu  bu politikası ile hem çalışanlarının hem de işletmeden ve üretimden etkilenen kişilerin sağlık& güvenliklerinde oluşabilecek riskleri kontrol altında tutarak ve yok ederek üretim yapmaktır.
 2. Müdürler ve Yönetim Ekibi ,çalışma alanındaki sağlık ve güvenlik yöntemlerinin kusursuz uygulanması ve buna bağlı olarak sağlık ve güvenliğin tüm iş ve işletme kararları arasında diğer kriterlerden öncelikli tutulması gerektiğine kesinlikle inanır.
 3. Bu politikanın uygulanması ve belirttiğimiz sağlık ve güvenlik amaçlarının başarılı şekilde yerine getirilmesi için en büyük sorumluluk Teknik Genel Müdür ’e aittir.Her bölümdeki çalışanı ve kontrol alanındaki diğer tüm kişiler için, sağlık ve güvenlik amacıyla bölüm Müdürlerini sorumlu ve mesul tutabilecektir.
 4. İşletme Bölüm /Birim’lerindeki Müdürler, hem idari kadro hem de çalışanların görevlerini yerine getirebilmeleri için uygun kaynaklar sağlayarak ,bu politikayı uygulamak amacıyla kendi bölüm/ birimlerinde bunu desteklemeyi taahhüt etmek zorundadır.
 5. İşletme Bölüm /Birim’leri amaçlarına ulaşabilmek için, uygun organizasyon ve düzenlemeleri sağlayacak olan Müdür imzalı bir politika bulundurmak zorundadır.
 6. Bizim ayrıntılı sağlık &güvenlik stratejimiz aşağıdaki prensiplere bağlı olacaktır;
 • Tüm yasal gereksinimleri göz önünde bulundurarak güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak ve devam ettirmek.
 • Uygun olan tüm güvenlik gereçlerini ve koruyucu ekipmanları kullandırmak ve kullanımlarını denetlemek.
 • Tüm çalışma aktiviteleri ve tahmin edilebilir acil durumlar için sürekli bir risk değerlendirme programını yürütmek.
 • Makul ölçüde kullanışlı olan kişisel koruma ekipmanları haricinde, riskleri kontrol altında tutmak veya ortadan kaldırmak için araştırma yapmak.
 • Sağlık ve güvenlik konuları üzerine uygun bilgi, talimat ve eğitim sağlamak.
 • Uygun sağlık denetimi ve ilk yardım tesisi sağlamak.
 • Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlamak için,işbirliğini teşvik etmek için görüşmeler yapmak.
 • Çalışırken sağlık ve güvenlik desteği ve sürekli ilgi gerektiği için tüm çalışanların dikkatini sahip oldukları yasal sorumluluklara çekmek.
 • Asgari makul standartlarda Milli sağlık ve güvenlik mevzuatına uymak.
 • Uygunsuzlukları tanımlayarak düzeltici faaliyetlerin, tekrar olmasını engellemek için düzenli gözden geçirme ve denetimleri yürütmek gereklidir.
 1. İşletme Bölüm /Birim’lerindeki Müdürler, Teknik Genel Müdür tarafından tanımlandığı şekilde aylık istatistik ve açıklama sağlayarak sürecini rapor etmek zorundadır.
 2. Bu politika ve uygulanma şekli yıllık olarak gözden geçirilecektir.