Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) Nedir?

Uluslararası olarak geçerliliği olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, güvenilirliğini kanıtlamış olan ve belli mevzuatların gerekliliklerini yerine getiren şirketlerin ithalat ve ihracat konularında gümrükleme işlemlerinin en kısa sürede tamamlanmasına olanak verir. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifika sayesinde şirketler ithal ettikleri eşyayı direk olarak fabrikalarına alabilirler. İhraç edilen ürünler de fabrikadan direk olarak gümrük sınırına gönderilebilmektedir.

Hangi Koşullar Aranır?

İlk olarak aranan koşul güvenilirlik koşuludur. Gümrük mevzuatı ile ilgili olarak sertifika sahibi olacak kuruluşların herhangi bir suçunun bulunmaması gerekmektedir.

Ticari kayıtları güvenilir ve izlenebilir olmalıdır. Gümrük kontrollerinin en kolay şekilde yapılabilmesine olanak sağlayacak şekilde ticari ve taşımaya ilişkin tüm kayıtların tutulmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca başvuruda bulunan birimin bilgisayar sisteminin ve tüm kayıtlarının saklanabilmesi ve yetkili olmayan kişilerin ulaşabilmesini engelleyecek şekilde güvenliğinin oluşturulduğundan emin olunmalıdır. Tüm ürünlerin özellikleri ve taşınmasına dair her şey sistematik bir şekilde tutulmalıdır.

Taahhütleri karşılayabilecek maddi yeterliliğinin olması gerekmektedir.
Emniyet ve güvenliklerinin en iyi şekilde sağlanıyor olması da aranan koşullar arasındadır. Eşyaların muayenelerinin yapılması için gerekli ortam yaratılmalıdır. Ayrıca eşyaların değiştirilmesi gibi bir durum ortaya çıkmasına sebep olacak bir açıklık varsa bu giderilmelidir. Düzenli olarak güvenlik araştırmaları yapılmalı ve iş ortakları ile birlikte iş yapma usullerinin belirlenmiş olması gerekmektedir.

Termo Teknik Yetkilendirilmiş Yükümlülük Sertifikası’nı görüntülemek için tıklayınız.